You are here

Ş.l.dr.ing. Dan Jigoria-Oprea

Ş.l.dr.ing. Dan Jigoria-Oprea
Electroenergetică

Domenii de predare: 

Date de contact: 

Cabinet: C110
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403430
Email: dan.jigoria@upt.ro

Domenii de activitate: 

Analiza și optimizarea regimurilor de funcţionare ale sistemelor electroenergetice
Integrarea surselor regenerabile de energie în sistemele electroenergetice
Tehnici de inteligenţă artificială utilizate în sistemele electroenergetice