You are here

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (SCSS)

          Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează Ediţia a 8-a Sesiunii de comunicări Ştiinţifice Studenţeşti - SCSS 2021 care va avea loc în data de 10-11 Iunie 2021. Sesiunea se adresează studenţilor de la ciclul licenţă şi master din domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice.

          Evenimentul din acest an este structurat in doua secţiuni: Electrotehnică, Electroenergetică.
          Prin această manifestare ştiinţifică se urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:

  • susţinerea şi promovarea preocupările ştiinţifice ale studenţilor într-un mediu academic competitiv;
  • realizarea unui cadru stimulativ de interacţiune, schimb de idei si experienţe;
  • afirmarea studenţilor cu aptitudini deosebite în domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice;
  • familiarizarea studenţilor facultăţii cu etapele cercetării și studiului de caz.

          Participarea la simpozion este totodată un exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare şi sustinere a unui discurs in public.
          Diseminarea rezultatelor obţinute prin activitatea de cercetare, prezentate în articolele studenţilor, se va realiza prin publicarea acestora  într-un volum cu ISBN, în format electronic.
          Împreună dorim să oferim studenților Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara, mediul ideal pentru dezvoltarea profesională şi personală.

Date importante:

Autorii sunt invitați să trimită titlurile lucrărilor la secretariatele secțiunilor la care doresc să participe până în data de 28 Mai 2021, iar lucrările până în data de 04 Iunie 2021.

Title: 

Comitet științific - Secțiunea Electroenergetică

File: 

Title: 

Comitet științific - Secțiunea Electrotehnică

File: 

Title: 

Program SCSS2021

File: