You are here

Finalizare studii - Licenta

Examen Licenta Ingineria Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Prof.dr. ing. Adrian PANĂ- președinte
Prof.dr.ing. Flaviu FRIGURĂ-ILIASA
Conf.dr. ing. Constantin BĂRBULESCU
Conf.dr.ing. Florin Matei MOLNAR
Ș.l.dr.ing. Ilona BUCATARIU
Ș.l.dr.ing. Felicia BĂLOI- secretar

Membrii supleanţi:
          Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
          Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

 

Perioada examenului de licenta: 27.06 - 28.06.2022, ora 09:00,  sala C002

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DIPLOMĂ

File: 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - începând din 2017

File: 

Title: 

REGULAMNETUL de desfasurare al examenului de licenta

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta - - sustinere ONLINE SEPTEMBRIE

File: 

Examen Licenta Electrotehnica

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU - Presedinte
Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
Ș.l.dr.ing. Daniela VESA
Ș.l.dr.Marcus SVOBODA
Ș.l.dr.ing. Ana POPA 
As.dr.ing. Antheia RAICOV - Secretar

Membrii supleanţi:
      Conf.dr.ing. Codruța-Mihaela ANCUȚI
      Conf.dr.ing. Octavian CORNEA

Perioada examenului de licenta:

Proba1 + Proba2 (sustinerea lucrarii): 27.06 - 28.06.2022, ora 09:00 și 29.06.2022  ora 14:00  sala D104

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - incepand din anul 2017

File: 

Title: 

PROCEDURĂ pentru desfăşurarea probei de "Verificare a cunoştinţelor, fundamentale şi de specialitate" 1.

File: 

Title: 

ENUNŢURILE ŞI FORMULELE CONEXE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LEGI ALE FIZICII CLASICE

File: 

Title: 

CONCEPTE / TEOREME MATEMATICE DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER

File: 

Title: 

UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ÎN S.I., CU MULTIPLII ŞI SUBMULTIPLII LOR, PENTRU CELE MAI IMPORTANTE 15 MĂRIMI FIZICE

File: 

Title: 

CONCEPTE TEOREME METODE ALGORITMI DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER ÎN DOMENIUL SPECIALIZAREA ÎN SPEŢĂ

File: 

Title: 

STUDII DE CAZ, PROBLEME

File: 

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Recomandari redactare lucrare de licenta

File: