You are here

Programarea 3 - sesiunea de vară -an universitar 2020/2021

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Matematici asistate de calculator

02.09.2021  ora 10:00

02.09.2021  ora 10:00 02.09.2021  ora 10:00
2 Matematici speciale 30.08.2021  ora 16:00 30.08.2021  ora 16:00 30.08.2021  ora 16:00 
3

Fundamente de inginerie mecanică și solicitări

mecanice

06.09.2021  ora 14:00

06.09.2021  ora 14:00

06.09.2021  ora 14:00
4 Algoritmi de optimizare în inginerie 08.09.2021  ora 11:00 08.09.2021  ora 11:00 08.09.2021  ora 11:00

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Aparate electrice 03.09.2021  ora 11:00 03.09.2021  ora 11:00 03.09.2021  ora 11:00
2 Bazele electrotehnicii 2 01.09.2021  ora 10:00 01.09.2021  ora 10:00 01.09.2021  ora 10:00
3 Tehnici de măsurare și senzori 06.09.2021  ora 17:00 06.09.2021  ora 17:00 06.09.2021  ora 17:00
4 Tehnica reglării automate 07.09.2021  ora 12:00 07.09.2021  ora 12:00 07.09.2021  ora 12:00

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Algoritmi de simulare în ingineria electrică 10.09.2021  ora 16:00 10.09.2021  ora 16:00
2 Convertoare statice 1 02.09.2021  ora 18:00 02.09.2021  ora 18:00
3 Electrotehnologii  07.09.2021  ora 17:00 07.09.2021  ora 17:00
4 Mașini electrice 2 06.09.2021  ora 09.00 06.09.2021  ora 09.00

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1      
2      
3      
4      

 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Matematici asistate de calculator 02.09.2021  ora 10:00 02.09.2021  ora 10:00
2 Matematici speciale 30.08.2021  ora 16:00 30.08.2021  ora 16:00
3 Bazele electrotehnicii 1 08.09.2021  ora 10:00 08.09.2021  ora 10:00
4 Termotehnică și mașini termice  12.09.2021  ora 10:00 12.09.2021  ora 10:00

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele energeticii și conversia energiei 08.09.2021  ora 10:00 08.09.2021  ora 10:00
2 Electronică de putere 03.09.2021  ora 12:00 03.09.2021  ora 12:00
3 Echipamente electrice 09.09.2021  ora 10:00 09.09.2021  ora 10:00
4 Mașini electrice 10.09.2021  ora 09:00 10.09.2021  ora 09:00

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Instrumentație virtuală 07.09.2021  ora 12:00 07.09.2021  ora 12:00
2 Partea electrică a centralelor 06.09.2021  ora 14:00 06.09.2021  ora 14:00
3 Sisteme de monitorizare,conducere și achiziții de date 02.09.2021  ora 16:00 02.09.2021  ora 16:00
4 Transportul și distribuția energiei electrice 2 12.09.2021  ora 11:00 12.09.2021  ora 11:00

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1    

 

       
3      
4