You are here

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ

Inginerie electrică (20.20.90)

Electrotehnică (20.20.90)

I-II

pdf

   III-IV

pdf

Inginerie energetică (20.20.110)

Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10)

I-II

pdf

III-IV

pdf